Avís Legal

 

Preàmbul

L’empresa Gestoria La Peguera, preocupada pels drets de les persones físiques, especialment pel que fa al tractament automatitzat i amb voluntat de transparència amb els seus clients, ha implantat una política de confidencialitat que cobreix totes aquestes operacions de tractament i les finalitats perseguides per aquests els mitjans d’actuació de què disposen les persones perquè puguin exercir millor els seus drets. Per a qualsevol informació addicional sobre la protecció de dades personals, el convidem a consultar el lloc: https://www.cnil.fr/ Continuar navegant per aquest lloc suposa l’acceptació sense reserves de les disposicions i condicions d’ús que segueixen. La versió actual en línia d’aquestes condicions d’ús és l’única exigible durant tota la durada d’ús del lloc i fins que una nova versió la substitueixi.

Avís Legal

Nom de la companyia

Gestoria La Peguera Societat Anònima Unipersonal (SLU)
la seu social es troba a: AV. Doctor Mitjavila, 12 – 14, Edifici Bronze, Andorra-La-Vella, Principat d’Andorra

Telèfon: +376 878 810

Núm. Registre Mercantil: 19699 L

NRT: L-714796-M

RCS: 930157T

Allotjament del lloc

Aquest lloc web és propietat de l’empresa Gestoria La Peguera
Respon al següent nom de domini: https://gestoria-andorre.com

La Gestoria La Peguera està allotjada per OVH SAS, la seu central es troba a:

2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – França

Telèfon: +33 9 72 10 10 07

Correu electrònic: hosting@ml.ovh.net

Gestoria La Peguera declina tota responsabilitat per possibles interrupcions del lloc i dels seus serveis.

 

1. Finalitat i designacions

Es designarà de la següent manera:

“Usuari”: la persona que utilitza i accedeix a les pàgines web que conformen aquest lloc.

“Lloc web”: el lloc web anomenat Gestoria Andorra amb el següent enllaç: https://gestoria-andorre.com

“Contingut”: fa referència a tots els elements que conformen el lloc, inclòs el logotip i el nom de domini.

Les presents Condicions Generals d’Ús constitueixen un contracte entre l’usuari del lloc web quan són acceptades per aquest.

2. Propietat intel·lectual

L’estructura del lloc web així com els textos, gràfics, imatges, fotografies, sons, vídeos i aplicacions informàtiques que el componen són propietat de l’empresa Gestoria La Peguera i estan protegits com a tals per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual.
Qualsevol representació, explotació parcial o total o reproducció dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit de l’empresa Gestoria La Peguera queda estrictament prohibida a excepció dels elements expressament designats com a lliures de drets d’autor al lloc. L’ús no autoritzat suposaria una infracció (art. L335-2 i següents del codi de propietat intel·lectual).

Gestoria La Peguera és una marca registrada a l’Oficina de Marques I Patents d’Andorra amb el número de registre: 44325.

3. Dades personals

Tota la informació de l’usuari recollida a través del lloc web està subjecta a un tractament informàtic per a la gestió de contactes respectant la privadesa de l’usuari. Es podran utilitzar amb finalitats de prospecció comercial i comunicació en el marc de l’activitat de Gestoria La Peguera. Et convidem a consultar la nostra Política de privadesa per obtenir més informació.

4. Descripció dels serveis

El Lloc Web permet a diferents Usuaris tenir accés als següents serveis:

Informació sobre els serveis d’assessorament i suport de l’empresa Gestoria La Peguera;
Continguts editorials produïts per i per al lloc Gestoria La Peguera;
Informació de contacte.

5. Accés al lloc

L’accés al Lloc Web previst en aquestes Condicions Generals d’Ús pot ser realitzat per qualsevol Usuari, de manera gratuïta i il·limitada en tots els mitjans que permetin l’accés.

6. Acceptació dels T&C

L’acceptació dels T&C per part de l’Usuari és necessària per a la seva aplicació a les parts. Aquesta acceptació es caracteritza de la següent manera: una casella de selecció seguida de les paraules “en marcar aquesta casella, declaro que he llegit les Condicions Generals del Lloc Web i les accepto. »

7. Obligacions de les parts

L’Usuari es compromet a utilitzar-lo d’acord amb les disposicions previstes pel Lloc Web i s’abstenir de fer un ús comercial del seu contingut. Es compromet a utilitzar el lloc web per a un ús estrictament privat.

L’Usuari es compromet a haver llegit les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web.

El Lloc Web es compromet a permetre el seu accés i ús per part dels Usuaris de la millor manera possible i a fer tots els esforços possibles per al seu correcte funcionament.

8. Responsabilitat de les parts i força major

El lloc web es compromet a fer tot el possible perquè la informació que recull sigui segura i confidencial. Les fonts d’informació del Lloc Web es consideren fiables, el Lloc Web no es fa responsable de cap defecte, error o omissió que les concerneixi.

El lloc web no es fa responsable de l’ús i la interpretació de la informació del seu contingut.

El Lloc Web no es fa responsable de cap esdeveniment de força major, extern, irresistible i imprevisible a la seva voluntat.

9. Enllaços d’hipertext

El lloc web pot utilitzar enllaços d’hipertext al contingut del lloc web. Aquests enllaços permeten a l’Usuari, que els coneix, abandonar el lloc https://gestoria-andorre.com.

10. Galetes

L’Usuari queda informat i accepta les Condicions d’Ús del Lloc, que poden requerir la instal·lació automàtica de cookies al seu programari de navegació per Internet.

Les cookies són conjunts d’informació classificada, recuperada pel lloc web que es poden transmetre al programari del navegador utilitzat. Aquestes dades es conservaran durant un període de temps determinat.

Serà possible que l’Usuari bloquegi l’ús d’aquestes galetes per part del Lloc web rebutjant-les o modificant la configuració del programari del navegador. Et convidem a consultar la nostra Política de privadesa per obtenir més informació.

11. Llei aplicable i jurisdicció competent

Llevat que s’indiqui el contrari, la llei aplicable a aquest contracte és la llei andorrana. A falta de resolució amistosa d’un conflicte relatiu al contracte, les parts declaren els jutjats andorrans competents per conèixer de qualsevol controvèrsia.