Creació d'una societat patrimonial a andorra

Voleu crear una societat patrimonial a Andorra?

Això li permet protegir el seu patrimoni, reduir els seus impostos i no despeses de successions.

El nostre centre de negocis Gestoria la Peguera aporta a cadascun dels seus clients un servei i respostes personalitzades per a gestionar el seu patrimoni a tot el món.

Els nostres assessors els responen ràpidament.

Com està ocorrent la gestió del patrimoni a Andorra?

Ha decidit crear una societat patrimonial a Andorra per a gestionar el seu patrimoni i es pregunta sobre la fiscalitat relacionada amb els drets de successió en aquest país? A Andorra no existeix un impost sobre els drets de successió, la qual cosa pot ser molt avantatjós per a les persones que desitgen gestionar el seu patrimoni de manera eficaç.

En termes de dret de successió en tots els països, la fiscalitat successòria es regula al país de residència fiscal del difunt. L’import de l’impost sobre successions a França pot arribar fins al 65%, la qual cosa redueix en gran manera la part que correspon a l’hereu. A Andorra no hi ha cap impost sobre els drets de successió.

A França, les donacions als nens es limiten a 100.000 euros cada 15 anys. A Andorra no hi ha límit ni financer ni sobre la freqüència de les donacions als nens.

La fiscalitat de les empreses a Andorra

Què és una societat patrimonial?

Immeuble et personne pour société patrimoniale

Des de fa diversos anys, el Govern andorrà ha promogut la inversió estrangera. Les oportunitats del Principat són nombroses i atractives en termes de rendibilitat.

La Societat Patrimonial és sovint comparada amb la Societat Civil Immobiliària francesa, però presenta en realitat més avantatges. En efecte, la Societat Patrimonial andorrana permet la gestió dels actius mobiliaris i immobiliaris. Es beneficia de la fiscalitat andorrana, més avantatjosa que la fiscalitat francesa. D’altra banda, podeu crear una Societat Patrimonial i ser l’únic posseïdor del 100% de les parts.

Els avantages d'una societat patrimonial a Andorra

Aquest tipus d’empresa es refereix principalment a la compra o lloguer de béns immobles. Els aconsellem a les persones que desitgen repatriar fiscalment els seus béns immobiliaris o els seus ingressos de propietat a Andorra. Aquesta estructura els permet:

  • Reduir les despeses vinculades a l’immoble.
  • De remuntar fiscalment els béns en Principat d’Andorra i així reduir els impostos : l’immoble que tenia a França un resident andorrà no és sotmès a l’Impost sobre les Societats (IS) excepte en cas de lloguer. Aquest impost es limita al 10%.
  • L’absència de despeses de successió: és possible preparar la transmissió del seu patrimoni als seus hereus sense bloquejos lligats a la indivisió.

A més, una Societat Patrimonial permet assegurar la protecció i la transmissió del patrimoni familiar.

El cas de no residents a Andorra

Qualsevol persona que no resideixi a Andorra pot adquirir propietats sense límits de compra. N’hi ha prou amb tenir una autorització administrativa prèviament concedida pel Govern. Els no residents poden així comprar pisos, de xalets, cases, places d’aparcament, locals comercials, restaurants, hotels, terrenys…

Té un projecte d’inversió immobiliària a Andorra? No dubteu a sol·licitar a Gestoria la Peguera per a acompanyar-vos en els seus passos.

Vous souhaitez plus d'informations ?

Nos conseillers vous répondent rapidement
Recevez nos actualités

Inscrivez-vous à notre bulletin d'information

Deux communications par mois directement dans votre boîte mail